Tạo website tìm kiếm thông tin tuyển dụng và việc làm với Laravel Script

Nếu bạn cần  tạo website tìm kiếm thông tin tuyển dụng và việc làm thì hãy thử CMS Job Board Script, CMS này được viết bằng  Laravel Framework, với đầy đủ chức năng của một trang tìm kiếm thông tin tuyển dụng và việc làm : cho phép người dùng tìm kiếm công việc,  đăng hồ sơ tìm việc, quản lý thông tin người dùng….

Tạo website tìm kiếm thông tin tuyển dụng và việc làm với Laravel Script

DemoDownload

 

THAM KHẢO THÊM