Technology OpenCart Theme

Theme OpenCart dành cho shop bán hàng điện tử, công nghệ được xây dựng dựa trên Bootstrap 3 với các  tính năng nổi bật : Responsive, Mega Menu, Blog module, AJAX Layered Navigation, Custom Banner Slider, Tab Products,Products Slider,Featured Category,Testimonials,Brand Logo,Theme Configuration,Related Products Slider,..Theme tương thích với OpenCart 3.0.2.x, OpenCart 3.0.1.x, OpenCart 3.0.0.x.

Technology OpenCart Theme

 

 

Xem demo:

Mua theme để được hỗ trợ cập nhật và sửa lỗi tại đây:

Download bản trải nghiệm trước khi quyết định mua theme tại: (password giải nén nếu có: opensourcevn.com)

THAM KHẢO THÊM