Template website html for deals and discounts

Đây là giao diện html dành cho website chia sẻ mã giảm giá, khuyến mãi (deals and discounts). Giao diện được thiết kế dựa trên Bootstrap 3.x với các tính năng được dựng sẵn như:  Flex slider,Owl carousel,2 Home pages,2 Deals pages,Sumbit deals,Categories or results page,Contact,Faq page,Registration,Cart page,Checkout,Shoortcodes.

Home page 1

Home page 2

Category

Xem demo: 

Home 1Home 2

Bản trải nghiệm trước khi mua:

Download

 

Mua bản quyền để ủng hộ tác giả và được hỗ trợ , cập nhật :

By Theme

 

THAM KHẢO THÊM