Template website SuperMarket HTML

Đây là giao diện shop bán hàng đẹp mắt với thiết kế UX Designs sử dụng HTML5 + CSS3 Boostrap 3.
Giao diện bao gồm 06 Homepage Layouts được dựng sẵn, với các chức năng nổi bật:
Fully Responsive,
  Banner Slider, Animation
  Newsletter Popup
  Megamenus & Sticky Menu
  Product Owl Carousel Slider
Google font, FontAwesome and Flaticon
  Quick view popup
……

Giao diện cũng đã dựng sẵn các page: Blog List, Blog Grid and Single Post,Contact Us, About Us, Login, Checkout, Product Page, Category Page…Tương thích với hầu hết các trình duyệt: IE9+, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge.

Template website SuperMarket HTML

Xem Demo: 

Demo Demo

Download Template: 

Download

 

THAM KHẢO THÊM