The best list of HTML5 ECommerce Website Template

Đây là các template html dành cho shop bán hàng trực tuyến được thiết kế đẹp mắt, có thể sủ dụng để bán nhiều loại mặt hàng, các template này được phát triển dựa trên HTML5, CSS3, Bootstrap , Font Awesome, Jquery  nhằm tối ưu hóa tốc độ tải trang và tăng khả năng seo thân thiện. Những template này hầu như đã thiết kế đầy đủ các trang cần thiết của một shop bán hàng trực tuyến. Bạn có thể tham khảo các template này dưới đây:

Template website SuperMarket HTML

Best HTML5 ECommerce Website Template

Truemart Responsive Html5 Ecommerce Template

Best HTML5 ECommerce Website Template

E-Market – Template HTML Responsive For eCommerce

Best HTML5 ECommerce Website Template

Baby Shop Bootstrap 4 Template

Best HTML5 ECommerce Website Template

ShopMe – Template HTML Responsive For Shopping

Best HTML5 ECommerce Website Template

Wokiee – Ecommerce HTML Template

Best HTML5 ECommerce Website Template

eCommerce Fashion Template html

Best HTML5 ECommerce Website Template Template HTML Responsive For eCommerce

Multipurpose Online Marketplace HTML Template

Best HTML5 ECommerce Website Template Template HTML Responsive For eCommerce

Ngoài ra bạn có thể tải file thiết kế (PSD ) của các template này về để thực hành chuyển qua template html tại : https://opensourcevn.com/html-other/psd-template/

 

THAM KHẢO THÊM