The Freelancer HTML Template

Giao diện độc đáo và đẹp mắt dành cho website việc làm freelancer, được xây dựng bằng Bootstrap 3, Google Fonts, với 13 page chức năng đã dựng sẵn: jobs, profiles, projects, user-profile, forum, forum-post-view, companies…

Nếu có nhu cầu tham khảo, bạn có thể xem demo và tải về:

DemoDownload Trial


THAM KHẢO THÊM