Thư viện font icon miễn phí cho thiết kế website

Dưới đây là danh sách các thư viện font icon rất đẹp mắt, tha hồ lựa chọn để làm đẹp và nổi bật cho website của bạn.

Fontawesome
https://opensourcevn.com
https://fontawesome.com/icons?d=gallery&m=free

Meteocons (40 Icons)
https://opensourcevn.com
http://www.alessioatzeni.com/meteocons/

Weather Icon Font
https://opensourcevn.com
http://erikflowers.github.io/weather-icons/

Map Icons
https://opensourcevn.com
http://map-icons.com/

Infinity Space Icon Font
https://opensourcevn.com
https://www.behance.net/gallery/12721009/Infinity-Space-Icons

LineAwesome
https://opensourcevn.com
https://icons8.com/line-awesome

Linea Iconset
https://opensourcevn.com
http://www.linea.io/

Themify Icons
https://opensourcevn.com
https://themify.me/themify-icons

GitHub’s Octicons
https://opensourcevn.com
https://octicons.github.com/

Devicon
https://opensourcevn.com
http://konpa.github.io/devicon/

iOS7 Vector Icons
https://opensourcevn.com
http://streamlineicons.com/free-icons.html

Genericons
https://opensourcevn.com
http://genericons.com/

Stroke 7 Icon Font
https://opensourcevn.com
http://themes-pixeden.com/font-demos/7-stroke/index.html

Devicons
https://opensourcevn.com
http://vorillaz.github.io/devicons/#/dafont

Tonicons Outline Icons
https://opensourcevn.com
https://www.tonicons.com/outline-icon-free-font/

The Elegant Icon Font
https://opensourcevn.com
https://www.elegantthemes.com/blog/resources/elegant-icon-font

THAM KHẢO THÊM