Tiện ích Upload file và quản lý file cho website

Khi bạn xây dựng website thì upload file và quản lý file là một trong những tiện ích bạn cần phải tích hợp vào để người dùng có thể dễ dàng tháo tác với các dữ liệu này ngay trên website mà không cần phải đăng nhập vào hosting để thao tác.
Nếu có nhu cầu bạn hãy thử tham khảo qua các tiện ích được chia sẻ dưới đây với những chức năng:
– Quản lý file tải lên theo định dạng file hoặc theo thư mục được tạo
– Thực hiện các thao tác đối với file như: tải lên, xóa, di chuyển, đổi tên, nén, tải về
– Tìm kiếm nhanh các file đã tải lên theo tên, kích thước, định dạng.
– Phân quyền truy cập cho từng file hoặc từng thư mục
– Có thể tích hợp với các trình soạn thảo văn bản trên website.

FileRun

Open source file manager for web

  Responsive FileManager

Open source file manager for web

  elFinder

Open source file manager for web

  CKFinder

Open source file manager for web

  Rich Filemanager

Open source file manager for web

  eXtplorer

Open source file manager for web

  KCFinder

Open source file manager for web

  Roxy Fileman

Open source file manager for web

Tiện ích đi kèm không thể thiếu cho dự án website  : Một số công cụ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp cho website

 


THAM KHẢO THÊM