Tìm kiếm, sắp xếp, phân trang cho dữ liệu trong table bằng jQuery

Khi lấy dữ liệu đổ vào trong table, thường các bạn phải viết thêm các tính năng như: tìm kiếm, sắp xếp, phân trang bằng code cho dữ liệu trong table, tuy nhiên với 2 plugin này sẽ giúp bạn giảm bớt công đoạn đó. 2 plugin này có hướng dẫn rất chi tiết cách sử dụng như cài đặt, cấu hình, thay đổi style..

DataTables

 Dynatable

THAM KHẢO THÊM