Top 2 plugin jQuery scroller bài viết gọn nhẹ

Đây là 2 plugin jQuery bài viết khá hay, rất nhẹ và tốc độ nhanh, dễ dàng tích hợp vào web. Note: xem file Howtouse.doc để cấu hình và sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAM KHẢO THÊM