Top 4 website tham khảo tài liệu về hay công nghệ

Các website dưới đây sẽ cho phép bạn tham khảo rất nhiều ebook hay về công nghệ, với nhiều chủ để , thể loại: Java, XML, PHP, ASP.NET, SQL, Mobile Game , Python.. Một số tài liệu bạn được xem online hoặc tải về miễn phí.

https://it-ebooks.info/

http://www.foxebook.net/

http://www.freetechbooks.com/

http://www.downloadfreepdf.com/

 

 

THAM KHẢO THÊM