Ứng Dụng Email Marketing Online

Đây là ứng dụng giúp bạn có thể xây dựng hệ thống Email Marketing Online, với các tính năng nổi bật như:
– Quản lý danh sách khách hàng, tạo chiến lược tiếp thị qua email, lên lịch và tự động
gởi thông tin đến khác hàng (autoresponders), nhập và xuất dữ liệu.
– Quản lý email: tạo mẫu email, chặn email spam, nhập và xuất dữ liệu.
– Thống kê báo cáo dữ liệu.
– Quản lý các bài đăng tin tức, các trang giới thiệu công ty.
– Cài đặt hệ thống theo nhu cầu.
– Cấp quyền cho người dùng sử dụng hệ thống theo từng user.
– …và còn nhiều tính năng khác.
Ứng dụng này được phát triển dựa trên Yii Framework, Twitter Bootstrap, Codeigniter Framework…

Ứng Dụng Email Marketing Online Ứng Dụng Email Marketing Online Ứng Dụng Email Marketing Online Ứng Dụng Email Marketing Online

Cách cài đặt ứng dụng (thực hiện trên localhost).
– Tải source code về tại : http://bit.ly/2YfUzzf  (mật khẩu giải nén nếu có opensourcevn.com).
– Giải nén file source code và copy vào thư mục chứa source code đã tạo trên web server (vd:email).
– Truy cập Mysql (http://localhost/phpmyadmin) tạo mới một database (vd: email), tiến hành import data email.sql (file email.sql trong source code).
– Mở file main-custom.php ( đường dẫn www\email\apps\common\config), khai báo lại thông số kết nối đến cơ sở dữ liệu.


// Khai bao thong tin ket noi
‘components’ => array(
‘db’ => array(
‘connectionString’ => ‘mysql:host=localhost;dbname=email’,
‘username’ => ‘root’,
‘password’ => ‘mysql’,
‘tablePrefix’ => ‘mw_’,
),
),


  Sau khi cài đặt thành công bạn có thể truy cập vào trang quản lý dành cho admin theo đường dẫn:
http://localhost/email/backend/
hoặc truy cập vào trang dành cho thành viên theo đường dẫn:
http://localhost/email/customer/

* Tài khoản đăng nhập:
Email: demo@gmail.com        Pass: 123456

Bây giờ bạn có thể tự khám phá các chức năng của ứng dụng , chúc bạn thành công !.
Note: Source code được chia sẻ nhằm mục đích tham khảo, để sử dụng chính thức vui lòng mua bản quyền để ủng hộ tác giả và được cập nhật sửa lỗi phát sinh.


THAM KHẢO THÊM