Video Sharing Website HTML Template

Template được xây dựng bằng các công nghệ

 • Light and Dark Mode Switch
 • Bootstrap 3
 • Less Preprocessor
 • CSS3
 • HTML 5
 • Custom Icons

Các trang đã dựng sẵn :

 • 1. Home Page
 • 2. Single Video about Page
 • 3. Single Video Share Page
 • 4. Single Video Download Page
 • 5. Single Video Jump to Page
 • 6. Single Video Add to Page
 • 7. Single Video Simplified Page
 • 8. Video with playlist page
 • 9. Upload Video Page
 • 10. Upload Video Edit Page
 • 11. Browse Channels page
 • 12. Searched videos page
 • 13. Single Channel Page
 • 14. My History Page
 • 15. Browse Categories Page
 • 16. Browse Categories Side Menu Page
 • 17. Subscription Page
 • 18. Login Page
 • 19. Signup page

DemoDownload

HÃY CHIA SẺ NẾU BẠN THẤY THÍCH BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục