W3school- website học kiến thức lập trình rất hay

Website này sẽ hướng dẫn rất chi tiết kiến thức lập trình, kết hợp với ví dụ và cho phép thực hành online (ở một số chủ để)
Trên trang web này bạn sẽ tìm thấy các bài học về:
HTML, CSS, Javascript
  PHP, MYSQL
  ASP.NET, SQL
  XML, DOM, jQuery, ajax, JSON

 

Truy cập W3school theo link : https://www.w3schools.com

hoặc phiên bản Ofline cho bạn nào cần:   


THAM KHẢO THÊM