WhatsApp URL Shortener ứng dụng rút gọn link

Đây là code giúp bạn xây dựng website rút gọn link, ứng dụng được phát triển dựa trên  Laravel Framework 5.7, Bootstrap 4, Stisla Admin Template.

WhatsApp URL Shortener ứng dụng rút gọn link
Chức năng nổi bật của ứng dụng:
– Tạo link rút gọn: dạng link html hoặc dạng QR code, chia sẻ nhanh qua Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp
– Quản lý thành viên, xuất dữ liệu thành viên: XLSX, CSV, PDF, HTML
– Quản lý link rút gọn, xuất dữ liệu link: XLSX, CSV, PDF, HTML
– Thống kê, báo cáo.
– Tích hợp đăng nhập bằng Facebook, Google.
– … và còn nhiều tính năng khác.
Yêu cầu cấu hình hosting cài đặt ứng dụng:
PHP> = 7.1.3, OpenSSL PHP Extension,
PDO PHP Extension, PHP Extension Mbstring, PHP Extension Tokenizer, XML PHP Extension, Ctype PHP Extension,
JSON PHP Extension, BCMath PHP Extension.

Xem demo online: https://whup.nauval.in/
Tài khoản đăng nhập: Email: admin@admin.com   –   Password: 123456
 Cách cài đặt ứng dụng (mật khẩu giải nén opensourcevn.com):
Sau khi tải code về, giải nén, mở thư mục “documentation” và làm theo hướng dẫn để cài đặt code.


THAM KHẢO THÊM