WordPress Theme for Creative Bloggers

Theme WordPress dành cho blog tin tức, giải trí, tương thích với các phiên bản WordPress 4.9.x, WordPress 4.8.x.

Theme for Creative Bloggers

Chức năng nổi bật của theme:

– With or Without Sidebar
– 4 Post layouts
– Classic
– Masonry (2 and 3 column)
– Grid (2 and 3 column)
– List (Standard and Offset)

– Recent Posts
– Popular Posts
– Featured Posts
– Category Selection
– Added in v1.2 Specify posts to display
– Added in v1.2 New Cover Version
–  Display Single Or Double Slides.

Theme hiện tại đang được bán 29$ trên themefores, nếu bạn yêu thích có thể xem demo và tải về tại:

DemoDownload

THAM KHẢO THÊM