Xây dựng giao diện website với GrapesJS Framework

GrapesJS là một  Framework cho phép bạn xây dựng giao diện website bằng cách kéo thả trực quan với những công cụ đã được xây dựng sẵn (Drag&Drop Built-in Blocks),  bạn không cần phải viết code HTML, Javascript.

Các Plugins chức năng đã được tích hợp sẵn :

Export GrapesJS templates in a zip archive
  Add Filestack uploader in Asset Manager
  Replaces the built-in RTE with CKEditor
  Add the Aviary Image Editor
  Basic set of blocks
Set of form components and blocks
Simple navbar component
Simple countdown component
Add a gradient type input
Add the flexbox block
Slider component by using lory
Simple tabs component
Embed custom code
Enable touch support
Storage wrapper for IndexedDB
Storage wrapper for Cloud Firestore
Custom CSS parser for GrapesJS by using PostCSS

 

Giao diện chính của GrapesJS

Các chức năng được dựng sẵn

Code HTML, CSS tự động phát sinh

Hỗ trợ thiết kế responsive

Để sử dụng GrapesJS Framework, bạn chỉ cần vào tải về tại: https://grapesjs.com/ và làm theo hướng dẫn chi tiết tại : https://grapesjs.com/docs/

Bạn có thể xem qua demo tại https://grapesjs.com/demo.html

 

HÃY CHIA SẺ NẾU BẠN THẤY THÍCH BÀI VIẾT

Bài viết cùng chuyên mục