Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Bằng Laravel PHP Framework

Khoá học “Xây Dựng Website Hoàn Chỉnh Bằng Laravel PHP Framework” sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel


Nội dung bài học:
– Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP.
– Làm việc với Laravel Framework mới nhất.
– Xây dựng theo mô hình MVC.
– Sử dụng Eloquent ORM.
– Sử dụng SQL.
– Thiết lập template cho website với Blade Template.
– Xây dựng form để thu thập dữ liệu.
– Định hướng trang web với Route.

Tải trọn bộ video tại:

Download

 

Xem thêm:

Xây dựng webiste bán hàng với Laravel 5.x

Hướng dẫn học Laravel Framework


THAM KHẢO THÊM