Xử lý dữ liệu trong table với thư viện jquery

Sau khi hiển thị dữ liệu ra table, đôi khi bạn sẽ cần thêm các chức năng có thể dễ dàng thao tác ngay trên table như:

– Sắp xếp dữ liệu

– Lọc dữ liệu

– Tìm kiếm

– Thay đổi kích thước các cột (kéo rộng hoặc thu nhỏ các cột)

– Ân hiện bớt số cột trên table

Xử lý dữ liệu trong table với thư viện jquery

Xử lý dữ liệu trong table với thư viện jquery

Xử lý dữ liệu trong table với thư viện jquery

Xử lý dữ liệu trong table với thư viện jquery
Để làm được điều này rất đơn giản, bạn chỉ cần tải thư viện jquery dưới đây và tích hợp vào dự án website của mình.

THAM KHẢO THÊM