YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube

Với những ai yêu thich YouTube và muốn tạo ra một trang chia sẻ video giống YouTube, thì mã nguồn này sẽ là lựa chọn cho bạn

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube
YouPHPTube sử dụng các công nghệ:

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube
Với các tính năng:

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube

Demo một số hình ảnh về mã nguồn này

YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube YouPHPTube – tạo trang chia sẻ video mang phong cách YouTube

 

Bạn có thể xem demo và tải về tại:  


THAM KHẢO THÊM